Polityka prywatnosci


Ochrona danych osobowych jest jedną z naszych najważniejszych zasad. Chcielibyśmy poinformować o tym oświadczeniu o ochronie prywatności na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz praw, do których jesteś uprawniony.


1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i urzędnika ds. Ochrony danych w firmie

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny:

EICKEMEYER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 185 55 76
Fax: +48 22 185 59 40
E-mail: info@eickemeyer.pl


2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

a. Ogólny                                   

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Udzieliłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Ciebie w jednym lub kilku konkretnych celach (Artykuł 6 (1) (1) (a));
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy z nami lub do wdrożenia środków przedumownych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera c);
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej (artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, d);
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub stron trzecich, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i podstawowe wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, są nadrzędne.

Poniżej opisano, w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

b. Odwiedzając naszą stronę internetową

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.eickemeyer.pl,  przeglądarka używana w twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • Adres IP żądającego komputera,
 • Data i czas dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • Używaną przeglądarkę i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwę twojego dostawcy dostępu.

Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć w nie. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

c. Podczas rejestracji do naszego newslettera

Jeżeli zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wyraziło zgodę, używamy Twojego adresu e-mail, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn. Do odbioru biuletynu wystarczy podanie adresu e-mail.

Wyrejestrowanie jest możliwe w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego biuletynu. Ewentualnie możesz wysłać prośbę o anulowanie w dowolnym momencie na adres info@eickemeyer.pl przez e-mail.

d. Korzystając z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto otrzymał i udzielił odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu złożonego przez Ciebie wniosku.

e. Korzystając z naszych usług jako zarejestrowany użytkownik

 • Nazwa praktyki
 • Rodzaj praktyki i status kliniki
 • Kierunek Fachtierarzt
 • Tytuł i tytuł
 • Imię
 • Nazwa
 • Practicename
 • Adres
 • Numery telefonu i faksu
 • Adres e-mail
 • Strona

Ponadto przetwarzamy dane dotyczące korzystania z naszych usług, w tym historii płatności. Obejmuje to informacje w ramach komunikacji z nami. Przetwarzanie tych danych służy realizacji naszych zobowiązań umownych.
Podstawą prawną jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b oraz Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

 

3. Ujawnianie danych

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Jesteś twój zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wyraziło na to wyraźną zgodę
 • ujawnienie zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest zobowiązana do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu danych,
 • w przypadku ujawnienia zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest także prawnym obowiązkiem
 • jest to prawnie dozwolone i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest wymagane w celu rozwiązania stosunków umownych z tobą.
 • aby poprawnie przetworzyć twoje zamówienia na następujące procesory:
  Dom systemowy UB Software, Spaichingen
  Zarządzanie dokumentami Habel, Rietheim
  DATEV e.G.
  Dane adresowe do DHL i DHL Freight, Herbolzheim
  Systemhaus Retarus, Monachium w zakresie wysyłek
  Do rezerwacji seminariów w hotelu wybranym przy rejestracji

Przekazywanie danych osobowych stron trzecich będzie odbywać się wyłącznie na twoich instrukcjach na podstawie umowy przetwarzania zamówień (patrz sekcja 2 f).


4. Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki, które automatycznie tworzy przeglądarkę i na urządzeniu przenośnym (laptop, tablet, smartphone, etc.) są zapisywane podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każdy jest powiązany z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Odwiedzić ponownie podjąć nasza strona z naszych usług, jest wykrywany automatycznie, że jesteś z nami już i jakie ustawienia i regulacje zrobili, aby nie trzeba wprowadzać go ponownie.

Po drugie, możemy ustawić za pomocą cookies w celu zbierania naszą stronę internetową, a statystycznie w celu optymalizacji naszą ofertę, aby ocenić (patrz pkt. 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, która już była u nas. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wymagane Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.


5. Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, używamy środków do wykrywania śledzenia korzystania z naszej strony internetowej i statystycznie ocenione w celu optymalizacji naszą ofertę dla Ciebie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics

Dla celów dostosowanych projektowania i optymalizacji wykorzystania naszych stron, używamy Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • typ przeglądarki / wersja,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),
 • czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej oraz usług internetowych związanych w celu zapewnienia badań rynku i projektowanie zorientowane na żądanie tej strony. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Mogą również zapobiec, pobierając dodatek do przeglądarki, dane generowane przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP.) i przetwarzania tych danych przez Google i zainstalować (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji o prywatności w kontekście Google Analytics można znaleźć na temat Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

6. Prawa pokrewne

Masz prawo:

 • zgodnie z Art. 15 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności, można podać informacje o celach przetwarzania, kategorię danych osobowych, kategorie odbiorców, którym dane zostały ujawnione lub planowany czas przechowywania, istnienie prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeczności oraz istnienie prawo do odwołania, pochodzenie swoich danych, jeżeli nie zostały zebrane z nami, jak również żądanie o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowanie i ewentualnie konkretnych informacji o szczegółach;
 • zgodnie z Art. 16 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, niezwłocznie żądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • Zgodnie z art. 17 skreślenie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych swój z nami z prośbą o danych osobowych przechowywanych, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony Roszczenia prawne są wymagane;
 • Zgodnie z art. 18 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ograniczającego przetwarzanie swoich danych osobowych w celu złożenia wniosku, o ile dokładność informacji o Tobie zostanie odrzucona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą zrezygnować i nie musimy już dane, ale są dla zakładu, Wykonanie lub obrona roszczeń prawnych lub sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RB;
 • zgodnie z Art. 20 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w celu otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym i automatycznym formacie lub do przesłania do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, aby w każdej chwili odwołać naszą uprzednią zgodę. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszego biura.


7. Prawo do sprzeciwu

Jeśli twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Ogólne rozporządzenie o ochronie danych są przetwarzane, ma prawo, na podstawie art. 21 insert Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obiektu do przetwarzania danych osobowych o ile to istnieją powody wynikające z danej sytuacji lub sprzeciw wobec bezpośredniej reklamy celem. W tym ostatnim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij e-mail na adres info@eickemeyer.pl.

 

8. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) podczas wizyty w witrynie, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez twoją przeglądarkę. Ogólnie jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięta reprezentacja klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Używamy resztę odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przed przypadkowym lub celowym manipulacji, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


9. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Ta polityka prywatności jest obecnie ważna i jest ważna od maja 2018 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.eickemeyer.pl/O-nas/