Warunki i regulamin


Zasady korzystania ze strony internetowej i warunki dostarczania towarów  

Ta strona wraz z naszymi politykami dostarczy Ci informacji o nas i naszych warunkach prawnych (Warunki), na których sprzedajemy każdy z produktów (Produkty) wymienionych na naszej stronie internetowej (Nasza strona). Warunki te mają zastosowanie do każdej umowy między nami (Sprzedający) a Tobą (Kupujący) na sprzedaż produktów (Umowa) oraz zastępują wszelkie inne warunki. Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki i upewnić się, że są one zrozumiałe, przed złożeniem zamówienia na Produkty z Naszej strony. Należy pamiętać, że przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na niniejsze Warunki. Jeśli odmówisz akceptacji tych Warunków, nie będziesz mógł złożyć zamówienia na Produkty z Naszej strony. Powinieneć wydrukować kopię niniejszego Regulaminu lub zapisać go na dysku komputera, aby mieć odniesienie w przyszłości. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w Warunkach jak ustalono w pkt 7.  Za każdym razem kiedy chcesz zamówić Produkty, proszę sprawdzić te Warunki, aby upewnić się, że warunki obowiązujące w danym czasie są zrozumiałe.
Te Warunki i każda Umowa między nami, są w języku angielskim.

1. Informacje o nas

1.1 Jesteśmy  Eickemeyer - veterinary technology for life Sp. z o.o., firmą zarejestrowaną w Polsce, z naszym biurem (adres handlowy) na Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

1.2 Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 185 55 76 lub pisząc do nas wiadomość e-mail na adres info@eickemeyer.pl. Jeśli chcesz nas formalnie zawiadomić o jakiejkolwiek sprawie związanej z tymi Warunkami, proszę spójrz na pkt 16.3

2. Nasze Produkty

2.1 Ilustracje Produktów na naszej stronie są wyłącznie w celach ilustracyjnych.
Mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentować produkty dokładnie, nie możemy zagwarantować,
że wyświetlacz Twojego komputera odzwierciedli nasze Produkty.
Twoje produkty mogą się nieznacznie różnić od tych z obrazków.

2.2 Opakowanie Produktów może się różnić od przedstawionego na zdjęciach na naszej stronie

2.3 Proszę zwrócić uwagę: Zaopatrujemy jedynie lekarzy weterynarii, lecznice weterynaryjne i schroniska dla zwierząt-klientów końcowych.

3. Korzystanie z naszej strony

Korzystanie z naszej strony jest regulowane przez nasze Warunki korzystania ze strony internetowej i Przyjęte Zasady Użytkowania Strony.
Prosimy o poświęcenie czasu na ich przeczytanie, jako że zawierają ważne terminy, które odnoszą się do Ciebie

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy danych osobowych tylko zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie o naszej Polityce Prywatności, jako że zawiera ważne terminy, które odnoszą się do Ciebie

5. Porozumienie stron

5.1 Potwierdzasz, że masz prawo obciążyć odpowiedzailnością każdą firmę, w imieniu której zakupujesz Produkty na naszej stronie.

5.2 Niniejszy Regulamin i wszelkie dokumenty lub polityki wyraźnie w nim określone, stanowią całość porozumienia pomiędzy nami oraz uchylają i gaszą wszystkie wcześniejsze umowy, obietnice, gwarancje, oświadczenia i porozumienia między nami, czy pisemne czy ustne, dotyczące przedmiotu Regulaminu.

5.3 Przyjmujesz do wiadomości, że zawieranie niniejszej umowy nie opiera się na żadnym oświadczeniu, reprezentacji, zapewnieniu lub gwarancji (czy to dokonanej niewinnie lub nieumyślnie), które nie są określone w niniejszym Regulaminie lub jakichkolwiek dokumentach lub zasadach wyraźnie w nim wymienionych.

5.4 Ty i My, zgadzamy się, że żadne z nas nie będzie miało żadnych roszczeń za niewinne lub nieumyślne wprowadzenie w błąd lub nieścisłości na podstawie oświadczenia w niniejszej Umowie.

6. Jak zostanie zawarta umowa pomiędzy nami

6.1 Nasze strony handlowe poprowadzą Cię przez kroki, które trzeba podjąć, aby złożyć u nas zamówienie.
Nasz proces składania zamówienia pozwala sprawdzić i zmienić powstałe błędy przed złożeniem zamówienia do nas.
Prosimy o poświęcenie czasu, aby przeczytać i sprawdzić swoje zamówienie na każdej stronie procesu zamówienia.

6.2 Po złożeniu zamówienia, otrzymasz od nas wiadomość e-mail , potwierdzającą że otrzymaliśmy Twoje zamówienie
Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte.
Nasza akceptacja zamówienia odbędzie się w sposób opisany w pkt. 6.3.

6.3 Potwierdzimy naszą akceptację, wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że produkty są w magazynie i zostaną wysłane (Potwierdzenie zamówienia).
Umowa między nami zostanie utworzona tylko wtedy, gdy wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia.

6.4 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci produktu, na przykład dlatego, że produkt nie jest dostępny w magazynie lub nie już w ogóle dostępny lub ponieważ nie możemy dotrzymać  oczekiwanego terminu dostawy lub z powodu błędu w cenie na naszej stronie internetowej, o czym mowa w pkt 10.5, poinformujemy Cię o tym wiadomością e-mail i nie zrealizujemy zamówienia. Jeśli już dokonałeś zapłaty za Produkty, zwrócimy Ci pełną kwotę w tym wszelkie koszty przesyłki, tak szybko jak to możliwe.

7. Nasze prawo do zmiany niniejszych Warunków

7.1 Wprowadzamy poprawki Warunków od czasu do czasu.

7.2 Za każdym razem kiedy zamawiasz Produkt, Warunki na dany czas będą obowiązywały w Umowie między nami.

7.3 Możemy zmienić te Warunki, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich ustawach i wymogach regulacyjnych.

7.4 Jeśli musimy wprowadzić poprawki do Warunków mających zastosowanie do Twojego zamówienia, skotaktujemy się z Tobą z odpowiednim wyprzedzeniem i poinformujemy jak odstąpić od Umowy, jeśli nie jesteś zadowolony ze zmian. Możesz zrezygnować albo w odniesieniu do wszystkich produktów, albo tych które  nie zostały jeszcze dostarczone.
Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, będziesz musiał zwrócić wszelkie Produkty, które już otrzymałeś, a my zaaranżujemy pełny zwrot kosztów, w tym wszelkie opłaty za dostawę.

8. Prawo zwrotu towarów i zwrotu pieniężnego

8.1 Możesz zrezygnować z umowy zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

8.2 Jednak to prawo do rezygnacji nie ma zastosowania w przypadku:

(a) zapieczętowane wyposażenie chirurgiczne, jeśli Produkty zostały odpieczętowane po ich otrzymaniu

(b) Produkty, które zostały nierozdzielnie pomieszane z innymi po ich dostarczeniu

(c) wszelkie niestandardowe (pozycje non-stock) zamówienia

8.3 Twoje prawo do anulowania umowy rozpoczyna się od daty potwierdzenia zamówienia (data, kiedy przesłaliśmy do Ciebie wiadomość e-mail z akceptacją Twojego zamówienia), kiedy jest tworzona Umowa między nami. Twój termin wypowiedzenia umowy zależy od tego, co zostało zamówione i jak zostało dostarczane, co określono w poniższej liście:

(a) Data zakończenia to koniec 7 dni od dnia dostarczenia Produktu.
Przykład: jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia, a otrzymasz Produkt w dniu 10 stycznia, możesz zrezygnować w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 17 stycznia.

(b) Twoja Umowa odnosi się do jednego z następujących: Jeden Produkt, który jest dostarczany w ratach w odrębnych dniach LUB wiele Produktów, które są dostarczane w odrębnych dniach.
Data końcowa następuje po 7 dniach od otrzymania ostatniej raty Produktu lub ostatniego z Produktów zamówionych osobno.
Przykład: jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia i otrzymasz pierwszą ratę Produktu lub pierwszy z Produktów zamówionych odrębnie 10 stycznia, a ostanią ratę lub ostatni odrębny Produkt 15 stycznia, możesz anulować w odniesieniu do wszystkich rat i jednego lub wszystkich odrębnych produktów w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 22 stycznia.

(c) Twoja umowa jest na regularne dostarczanie produktu w ustalonym okresie.
Data zakończenia to 7 dni po dniu, w którym otrzymałeś pierwszą dostawę Produktów.
Przykład:  jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia w odniesieniu do Produktów, które mają być dostarczone w regularnych odstępach czasu w ciągu roku i otrzymujesz pierwszą dostawę Produktu 10 stycznia, możesz anulować w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 17 stycznia. 17 stycznia jest ostatnim dniem okresu rezygnacji w odniesieniu do wszystkich Produktów mających dotrzeć w ciągu roku.

8.4 Aby anulować umowę, wystarczy nas powiadomić, że zdecydowałeś się zrezygnować.

8.5 Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@eickemeyer.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 185 55 76 lub za pośrednictwem poczty na adres Eickemeyer - veterinary technology for life Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Jeśli wysyłasz do nas wiadomość e-mail lub list, załącz proszę szczegóły dotyczące Twojego zamówienia, abyśmy mogli je łatwo zidentyfikować. Jeśli anulujesz swoją Umowę my:

(a) zwrócimy Ci kwotę, którą zapłaciłeś za Produkt. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu w celu odzwierciedlenia obniżenia wartości towaru, spowodowanego niewłaściwym postępowaniem z nim, które nie byłoby zezwolone w sklepie. Jeśli zwrócimy Ci cenę zapłaconą wcześniej, jesteśmy w stanie skontrolować towary, i później odkryć, że obchodziłeś się z nimi w sposób nie do zaakceptowania,  będziesz wtedy musiał zapłacić nam odpowiednią kwotę.

(b) zwrócimy Ci koszty dostawy jakie poniosłeś, jednakże, jak to jest dozwolone przez prawo, maksymalnym zwrotem będzie koszt dostawy najtańszą metodą dostarczania jaką oferujemy (pod warunkiem, że jest to powszechnie i ogólnie przyjęta metoda). Na przykład, jeśli oferujemy dostawę Produktu w ciągu 3-5 dni za określoną sumę, ale Ty wybierasz dostarczenie Produktu w ciągu 24 godzin za większą kwotę, wtedy my zwrócimy to, co byś zapłacił za tańszą opcję wysyłki.

(c) dokonamy zwrotów tak szybko jak to możliwe i w terminach wskazanych poniżej:

(i) Jeśli otrzymałeś Produkt i nie zaproponowaliśmy, żeby go od Ciebie odebrać: 14 dni po tym, kiedy otrzymaliśmy Produkt sporowtem od Ciebie, jeśli wcześniej, dzień w którym dostarczyłeś nam dowód wysłania do nas Produktu. W celu uzyskania informacji jak zwrócić do nas Produkt, patrz pkt. 8.8

(ii) jeśli nie otrzymałeś Produktu lub otrzymałeś go, a my zaoferowaliśmy jego odbiór od Ciebie: 14 dni po tym, kiedy nas poinformujesz o swojej decyzji anulowania/odstąpienia od Umowy.

8.6 Zanim zwrócisz Produkt do nas, prosimy o telefon do naszego biura obsługi klienta pod numerem +48 22 185 55 76 w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu. Twoje imię i nazwisko, adres, numer klienta i numer faktury należy dołączyć do wszelkich zwrotów.

8.7 Dokonamy zwrotu kosztów używając tej samej metody, którą dokonałeś zapłaty.

8.8 Jeśli Produkt został dostarczony do Ciebie, zanim zdecydujesz się na anulowanie Umowy:

(a) następnie należy odesłać go do nas na adres Eickemeyer - veterinary technology for life Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym dałeś nam znać, że chcesz anulować umowę. Jeśli pisemnie zaoferowaliśmy Ci odbiór Produktu, odbierzemy Produkt od Ciebie spod adresu, na który został on do Ciebie dostarczony. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia odpowiedniego czasu na odbiór.

(b) chyba, że produkt jest uszkodzony lub nie jest taki jak opisano, będziesz odpowiedzialny za poniesienie kosztów zwrotu Produktu do nas. Jeśli Produkt nie może być wysłany pocztą, przewidujemy, że jeśli użyjesz prezwoźnika, który dostarczył wcześniej do Ciebie Produkt, to koszty nie powinny przekroczyć kwot, którymi obciążymy Cię za wysyłkę. Jeśli zaoferowaliśmy, że odbierzemy od Ciebie Produkt, obciążymy Cię bezpośrenim kosztem odbioru.

9. Dostawa i odsprzedaż

9.1 Skontaktujemy się z Tobą z przybliżonym terminem dostawy. Wszelkie terminy dostaw są podawane jedynie w przybliżeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów, które jest spowodowane przez zdarzenia będące poza naszą kontrolą (patrz pkt 15) lub brak odpowiednich instrukcji dostawy od Ciebie lub jakichkolwiek innych instrukcji, które są istotne w odniesieniu do dostaw Produktów.

9.2 Jeśli nikt nie jest dostępny pod adresem wskazanym do odbioru, zostawimy Ci informację i dostarczymy przesyłkę w następnym dniu roboczym. Jeśli sytuacja się powtórzy, Produkt wróci do nas, w takim wypadku proszę skontaktuj się z nami w celu zmiany dostawy.

9.3 Dostawa Zamówienia zostanie zakończona, gdy dostarczymy Produkt na adres, który nam dałeś i Produkt przechodzi pod Twoją odpowiedzialność od tego czasu.

9.4 Produkt musi zostać opłacony w całości przed wysyłką.

9.5 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Ciebie w dniu dostawy.

9.6 W przypadku, gdy zamówienie nie jest dostarczane, należy powiadomić nas na piśmie w terminie 3 dni od przewidywanego terminu dostawy.

10. Cena produktów i koszty wysyłki

10.1 Ceny produktów będą podane na naszej stronie w momencie składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów instalacji i ani innych kosztów związanych z produktami w inny sposób. Dodajemy wszelkich starań, aby zapewnić, że ceny produktów są prawidłowe w momencie, gdy wszystkie istotne informacje zostały wprowadzone do systemu. Jednakże proszę spojrzeć na pkt 11.5 co się dzieje, gdy odkryjemy błąd w cenie Produktu, który zamówiłeś.

10.2 Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie od czasu do czasu, ale zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienie, które zostało już złożone.

10.3 Cena Produktu nie obejmuje podatku VAT, podatek VAT zostanie doliczony do faktury zgodnie z wymaganiami w Polsce na określony czas. Jeśli poziom VATu się zmieni między datą złożenia zamówienia a datą dostawy, będziemy liczyli zgodnie ze zmienionym podatkiem VAT, chyba że zapłaciłeś w całości za Produkt, przed wejściem w życie zmiany VATu.

10.4 Cena Produktu nie zawiera kosztów wysyłki. Wszystkie ceny: ex works Tuttlingen.

10.5 Nasza strona zawiera dużą liczbę Produktów. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych należytych starań, niektóre z produktów, na naszej witrynie mogą być nieprawidłowo wycenione. Jeśli odkryjemy błąd w cenie Produktów przez Ciebie zamówionych, skontaktujemy się pisemnie, aby poinformować o tym błędzie, otrzymasz możliwość kontynuowania zakupu Produktu w odpowiedniej cenie lub anulowania zamówienia. Nie będziemy realizować zamówienia do czasu otrzymania Twoich instrukcji. Jeśli nie jesteśmy w stanie się z Tobą skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podany podczas procesu zamówienia, będziemy traktować to jako anulowanie zamówienia i powiadomimy Cię na piśmie. Należy pamiętać, że jeśli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwie mógł zostać przez Ciebie zauważony, nie mamy obowiązku dostarczenia Produktów do ciebie w niewłaściwej (niższej) cenie.

11. Jak zapłacić

11.1 Płatność może być dokonana za pomocą przedpłaty przed otrzymaniem towaru bądź po otrzymaniu faktury ( zakładając wypłacalność ), która przyjdzie wraz z towarem i będzie płatna do 8 dni od daty jej wystawienia. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy wyznaczony, w formie pisemnej, przez nas.

12. Producent gwarantuje

12.1 Niektóre z Produktów, które sprzedajemy przyjdzie do Ciebie z gwarancją  producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących warunków, należy zapoznać się z gwarancją producenta dostarczoną z Produktami.

13. Nasza odpowiedzialność

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub niewłaściwe stosowanie Produktów.

13.2 Nic w tych Warunkach nie ogranicza lub wyłącza naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem

(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd

13.3 Z zastrzeżeniem pkt 14.2, nie będziemy w żadnym wypadku ponosili odpowiedzialności co do ciebie, czy z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych, lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z Umową o:

(a) utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;

(b) utrata lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania

(c) utrata możliwości biznesowych

(d) utrata przewidywanych oszczędności

(e) utrata wartości firmy; lub

(f) wszelkie straty pośrednie lub wtórne

13.4 Z zastrzeżeniem pkt 14.2, nasza całkowita odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich strat powstałych w ramach lub w związku z Umową, w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenie obowiązku ustawowego, lub w inny sposób, w żadnych okolicznościach nie może przekroczyć ceny produktów.

13.5 Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, nie dajemy żadnych gwarancji w odniesieniu do produktów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które miałyby być wprowadzone do niniejszego Regulaminu przez prawo zwyczajowe lub w inny sposób są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

14. Wydarzenia poza naszą kontrolą

14.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie realizacji naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane przez Zdarzenie Będące Poza Naszą Kontrolą. Zdarzenie poza naszą kontrolą jest określone poniżej w pkt 14.2.

14.2 Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą oznacza jakąkolwiek czynność lub zdarzenie występujące poza naszą kontrolą, w tym, bez ograniczeń, strajki, inne akcje protestacyjne ze strony osób trzecich, rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznych, wojny (ogłoszone bądź nie), zagrożenie lub przygotowania do wojny, pożaru, wybuchu, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, zapadania, epidemii lub innych katastrof naturalnych lub awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożności korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, samochodów lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

14.3 Jeśli zdarzenie poza naszą kontrolą odbywając się, wpływa na wydajność naszych zobowiązań wynikających z umowy:

(a) skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe, żeby Cię poinformować;

(b) nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji naszych zobowiązań zostanie przedłużony na czas trwania zdarzenia poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy zdarzenie poza naszą kontrolą wpływa na nasze dostawy Produktów do ciebie, ustalimy nową datę dostawy z tobą , gdy zdarzenie poza naszą kontrolą będzie zakończone.

14.4 Możesz anulować umowę, na którą miało wpływ zdarzenie poza naszą kontrolą, które trwało ponad 30 dni. W celu anulowania skontaktuj się proszę z nami. Jeśli zdecydujesz się anulować, będziesz musiał zwrócić wszystkie Produkty, które już otrzymałeś, a my dokonamy zwrotu zapłaty.

15. Komunikacja między nami


15.1 Kiedy mówimy, w niniejszych Warunkach,  "na piśmie", zakłada to także wiadomość e-mail

15.2 Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja podane przez Ciebie do nas, lub przez nas do Ciebie, na podstawie lub w związku z Umową będą w formie pisemnej i muszą zostać dostarczone osobiście, wysłane przesyłką pocztową poleconą-opłaconą lub inną usługą dostawy następnego dnia roboczego lub wiadomością e-mail.

15.3 Zawiadomienie lub inną komunikację, uznaje się za otrzymane: jeśli dostarczone osobiście, kiedy pozostawione jest w naszej siedzibie, wysłane przesyłką pocztową poleconą-opłaconą lub inną usługą dostawy następnego dnia roboczego, o 9.00 rano następnego dnia roboczego po wysłaniu lub po wysłaniu wiadomości e-mail, na następny dzień roboczy po transmisji.

15.4 W udowodnieniu pozostawienia nam zawiadomienia, wystarczy w przypadku listu poprawnie zaadresowana i ostemplowana i umieszczona na poczcie przesyłka, w przypadku wiadomości e-mail, to że został on wysłany na odpowiedni adres e-mail adresata.

15.5 Postanowienia niniejszego punktu nie stosują się do świadczenia usług w żadnym postępowaniu lub innych czynnościach prawnych.

16. Inne istotne warunki

16.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację, ale to nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków.

16.2 Możesz jedynie przenieść swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę, jeśli wyrazimy na to pisemną zgodę.

16.3 Niniejsza Umowa jest pomiędzy nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

16.4 Każdy z niniejszych Warunków działa osobno. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z nich są niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe Warunki pozostają w pełnej mocy.

16.5 Jeśli nie zdołamy Cię przekonać do wypełnienia zobowiązań wynikających z tych Warunków, lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw względem Ciebie, lub opóźnimy zrobienie tego, nie oznacza to, że nasze prawa wobec Ciebie zostały uchylone i nie oznacza to, że nie masz obowiązku wywiązać się ze zobowiązań. Jeśli zrzekalibyśmy się takowych, to wyłącznie na piśmie i nie oznaczałoby to, że będziemy automatycznie zrzekać się takowych w czasie późniejszym.

16.6 Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub jej przedmiotem bądź sformułowaniem (w tym spory pozaumowne lub roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Niemiec.

16.7 Oboje nieodwołalnie zgadzamy się, że sądy Polski / Warszawy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z umową lub jej przedmiotem bądź sformułowaniem (w tym spory pozaumowne lub roszczenia).