Polityka zwrotu 


Prawo zwrot towaru i zwrotu pieniędzy

1. Możesz anulować Umowę zgodnie z warunkami określonymi poniżej

1.2 Jednak to prawo anulacji nie ma zastosowania w przypadku:

(a) zapieczętowane wyposażenie chirurgiczne, jeśli Produkty zostały odpieczętowane po ich otrzymaniu

(b) Produkty, które zostały nierozdzielnie pomieszane z innymi po ich dostarczeniu

(c) wszelkie niestandardowe (pozycje non-stock) zamówienia

1.3 Twoje prawo do anulowania umowy rozpoczyna się od daty potwierdzenia zamówienia (data, kiedy przesłaliśmy do Ciebie wiadomość e-mail z akceptacją Twojego zamówienia), kiedy jest tworzona Umowa między nami. Twój termin wypowiedzenia umowy zależy od tego, co zostało zamówione i jak zostało dostarczane, co określono w poniższej liście:
Data zakończenia to koniec 7 dni od dnia dostarczenia Produktu.
Przykład: jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia, a otrzymasz Produkt w dniu 10 stycznia, możesz zrezygnować w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 17 stycznia.

(b) Twoja Umowa odnosi się do jednego z następujących: Jeden Produkt, który jest dostarczany w ratach w odrębnych dniach LUB wiele Produktów, które są dostarczane w odrębnych dniach.
Data końcowa następuje po 7 dniach od otrzymania ostatniej raty Produktu lub ostatniego z Produktów zamówionych osobno.
Przykład: jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia i otrzymasz pierwszą ratę Produktu lub pierwszy z Produktów zamówionych odrębnie 10 stycznia, a ostanią ratę lub ostatni odrębny Produkt 15 stycznia, możesz anulować w odniesieniu do wszystkich rat i jednego lub wszystkich odrębnych produktów w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 22 stycznia.

(c) Twoja umowa jest na regularne dostarczanie produktu w ustalonym okresie.
Data zakończenia to 7 dni po dniu, w którym otrzymałeś pierwszą dostawę Produktów.
Przykład:  jeśli prześlemy Ci Potwierdzenie Zamówienia w dniu 1 stycznia w odniesieniu do Produktów, które mają być dostarczone w regularnych odstępach czasu w ciągu roku i otrzymujesz pierwszą dostawę Produktu 10 stycznia, możesz anulować w dowolnym czasie pomiędzy 1 stycznia a końcem dnia 17 stycznia. 17 stycznia jest ostatnim dniem okresu rezygnacji w odniesieniu do wszystkich Produktów mających dotrzeć w ciągu roku.

1.4 Aby anulować umowę, wystarczy nas powiadomić, że zdecydowałeś się zrezygnować.

1.5 Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@eickemeyer.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 185 55 76 lub za pośrednictwem poczty na adres Eickemeyer - veterinary technology for life Sp. z o.o.Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Jeśli wysyłasz do nas wiadomość e-mail lub list, załącz proszę szczegóły dotyczące Twojego zamówienia, abyśmy mogli je łatwo zidentyfikować. Jeśli anulujesz swoją Umowę my:

(a) zwrócimy Ci kwotę, którą zapłaciłeś za Produkt. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu w celu odzwierciedlenia obniżenia wartości towaru, spowodowanego niewłaściwym postępowaniem z nim, które nie byłoby zezwolone w sklepie. Jeśli zwrócimy Ci cenę zapłaconą wcześniej, jesteśmy w stanie skontrolować towary, i później odkryć, że obchodziłeś się z nimi w sposób nie do zaakceptowania,  będziesz wtedy musiał zapłacić nam odpowiednią kwotę.

(b) zwrócimy Ci koszty dostawy jakie poniosłeś, jednakże, jak to jest dozwolone przez prawo, maksymalnym zwrotem będzie koszt dostawy najtańszą metodą dostarczania jaką oferujemy (pod warunkiem, że jest to powszechnie i ogólnie przyjęta metoda). Na przykład, jeśli oferujemy dostawę Produktu w ciągu 3-5 dni za określoną sumę, ale Ty wybierasz dostarczenie Produktu w ciągu 24 godzin za większą kwotę, wtedy my zwrócimy to, co byś zapłacił za tańszą opcję wysyłki.

(c) dokonamy zwrotów tak szybko jak to możliwe i w terminach wskazanych poniżej:

(i) jeśli otrzymałeś Produkt i nie zaproponowaliśmy, żeby go od Ciebie odebrać: 14 dni po tym, kiedy otrzymaliśmy Produkt sporowtem od Ciebie, jeśli wcześniej, dzień w którym dostarczyłeś nam dowód wysłania do nas Produktu. W celu uzyskania informacji jak zwrócić do nas Produkt, patrz pkt. 8.8

(ii) jeśli nie otrzymałeś Produktu lub otrzymałeś go, a my zaoferowaliśmy jego odbiór od Ciebie: 7 dni po tym, kiedy nas poinformujesz o swojej decyzji anulowania/odstąpienia od Umowy.

1.6 Zanim zwrócisz Produkt do nas, prosimy o telefon do naszego biura obsługi klienta pod numerem +48 22 185 55 76 w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu. Twoje imię i nazwisko, adres, numer klienta i numer faktury należy dołączyć do wszelkich zwrotów.

1.7 Dokonamy zwrotu kosztów używając tej samej metody, którą dokonałeś zapłaty.

1.8 Jeśli Produkt został dostarczony do Ciebie, zanim zdecydujesz się na anulowanie Umowy:

(a) następnie należy odesłać go do nas na adres Eickemeyer - veterinary technology for life Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym dałeś nam znać, że chcesz anulować umowę. Jeśli pisemnie zaoferowaliśmy Ci odbiór Produktu, odbierzemy Produkt od Ciebie spod adresu, na który został on do Ciebie dostarczony. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia odpowiedniego czasu na odbiór.

(b) chyba, że produkt jest uszkodzony lub nie jest taki jak opisano, będziesz odpowiedzialny za poniesienie kosztów zwrotu Produktu do nas. Jeśli Produkt nie może być wysłany pocztą, przewidujemy, że jeśli użyjesz prezwoźnika, który dostarczył wcześniej do Ciebie Produkt, to koszty nie powinny przekroczyć kwot, którymi obciążymy Cię za wysyłkę. Jeśli zaoferowaliśmy, że odbierzemy od Ciebie Produkt, obciążymy Cię bezpośrenim kosztem odbioru.